Menu
Cart

Hoa hồng cưới voan ruy băng xen hạt đá Hàn Quốc

 • 340,000₫


**** Miêu tả sp

Chất liệu : voan - ruybang

Màu sắc: màu y như hình.

Kích thước:

Đường kính ~ 22 cm

*************************

Mổ Tả

 • Hoa hồng cưới voan ruy băng xen hạt đá Hàn Quốc
 • Hoa hồng cưới voan ruy băng xen hạt đá Hàn Quốc
 • Hoa hồng cưới voan ruy băng xen hạt đá Hàn Quốc
 • Hoa hồng cưới voan ruy băng xen hạt đá Hàn Quốc
 • Hoa hồng cưới voan ruy băng xen hạt đá Hàn Quốc
 • Hoa hồng cưới voan ruy băng xen hạt đá Hàn Quốc
 • Hoa hồng cưới voan ruy băng xen hạt đá Hàn Quốc
 • Hoa hồng cưới voan ruy băng xen hạt đá Hàn Quốc
 • Hoa hồng cưới voan ruy băng xen hạt đá Hàn Quốc
 • Hoa hồng cưới voan ruy băng xen hạt đá Hàn Quốc
 • Hoa hồng cưới voan ruy băng xen hạt đá Hàn Quốc
 • Hoa hồng cưới voan ruy băng xen hạt đá Hàn Quốc
 • Hoa hồng cưới voan ruy băng xen hạt đá Hàn Quốc
 • Hoa hồng cưới voan ruy băng xen hạt đá Hàn Quốc
 • Hoa hồng cưới voan ruy băng xen hạt đá Hàn Quốc

có thể bạn sẽ thích