Menu
Cart

Hoa hồng & hoa bi viền quanh

 • 270,000₫


****Miêu tả sp - Hoa bó Hàn Quốc - mã sp: HB03
Chất liệu: PE xốp da nguyên liệu, hoa vải, nơ ruy băng.
Mỗi bó khoảng 22 hoa hồng & hoa bi viền ngoài
Kích thước: chu vi bó hoa ~ 30 cm ( rất là hoành tráng - theo shop )

Màu sắc:

1.Cam

2. Xanh da trời

3. Tím đậm

4. Tím nhạt

5. Nhiều màu( 4 màu trên+ trắng)

6. Hồng xen trằng

7. Cam xen trắng

8. Xanh xen trắng

9. Đỏ xen trằng

10. Tím đậm xen trắng

11.Hồng

*****************************************

Mổ Tả

 • Hoa hồng & hoa bi viền quanh
 • Hoa hồng & hoa bi viền quanh
 • Hoa hồng & hoa bi viền quanh
 • Hoa hồng & hoa bi viền quanh
 • Hoa hồng & hoa bi viền quanh
 • Hoa hồng & hoa bi viền quanh
 • Hoa hồng & hoa bi viền quanh
 • Hoa hồng & hoa bi viền quanh
 • Hoa hồng & hoa bi viền quanh
 • Hoa hồng & hoa bi viền quanh
 • Hoa hồng & hoa bi viền quanh
 • Hoa hồng & hoa bi viền quanh
 • Hoa hồng & hoa bi viền quanh
 • Hoa hồng & hoa bi viền quanh
 • Hoa hồng & hoa bi viền quanh
 • Hoa hồng & hoa bi viền quanh
 • Hoa hồng & hoa bi viền quanh
 • Hoa hồng & hoa bi viền quanh
 • Hoa hồng & hoa bi viền quanh
 • Hoa hồng & hoa bi viền quanh
 • Hoa hồng & hoa bi viền quanh
 • Hoa hồng & hoa bi viền quanh
 • Hoa hồng & hoa bi viền quanh
 • Hoa hồng & hoa bi viền quanh
 • Hoa hồng & hoa bi viền quanh
 • Hoa hồng & hoa bi viền quanh
 • Hoa hồng & hoa bi viền quanh
 • Hoa hồng & hoa bi viền quanh
 • Hoa hồng & hoa bi viền quanh
 • Hoa hồng & hoa bi viền quanh
 • Hoa hồng & hoa bi viền quanh
 • Hoa hồng & hoa bi viền quanh
 • Hoa hồng & hoa bi viền quanh
 • Hoa hồng & hoa bi viền quanh
 • Hoa hồng & hoa bi viền quanh
 • Hoa hồng & hoa bi viền quanh
 • Hoa hồng & hoa bi viền quanh
 • Hoa hồng & hoa bi viền quanh

có thể bạn sẽ thích