Menu
Cart

NÓN VÀNH CỐI CAO BỒI NHỎ

  • 140,000₫


::: MIÊU TẢ SP

Chất liệu:  Cói

Size : Free size – only one ( vành nhỏ)

Vòng đầu: 45cm

Màu sắc: Nâu 

Mổ Tả

  • NÓN VÀNH CỐI CAO BỒI NHỎ
  • NÓN VÀNH CỐI CAO BỒI NHỎ
  • NÓN VÀNH CỐI CAO BỒI NHỎ
  • NÓN VÀNH CỐI CAO BỒI NHỎ
  • NÓN VÀNH CỐI CAO BỒI NHỎ
  • NÓN VÀNH CỐI CAO BỒI NHỎ
  • NÓN VÀNH CỐI CAO BỒI NHỎ
  • NÓN VÀNH CỐI CAO BỒI NHỎ

có thể bạn sẽ thích