Menu
Cart

NÓN VÀNH COLOR 4 BÔNG HOA (SIZE MINI VÀ SIZE LỚN)

 • 190,000₫


::: MIÊU TẢ SP:::

Chất liệu:  Cói

Size lớn ( quả đầu: 61cm, đường kính: 14cm)

Size nhỏ ( quả đầu: 58cm, đường kính: 10cm)

Màu sắc: xanh, hồng, trắng

Mổ Tả

 • NÓN VÀNH COLOR 4 BÔNG HOA (SIZE MINI VÀ SIZE LỚN)
 • NÓN VÀNH COLOR 4 BÔNG HOA (SIZE MINI VÀ SIZE LỚN)
 • NÓN VÀNH COLOR 4 BÔNG HOA (SIZE MINI VÀ SIZE LỚN)
 • NÓN VÀNH COLOR 4 BÔNG HOA (SIZE MINI VÀ SIZE LỚN)
 • NÓN VÀNH COLOR 4 BÔNG HOA (SIZE MINI VÀ SIZE LỚN)
 • NÓN VÀNH COLOR 4 BÔNG HOA (SIZE MINI VÀ SIZE LỚN)
 • NÓN VÀNH COLOR 4 BÔNG HOA (SIZE MINI VÀ SIZE LỚN)
 • NÓN VÀNH COLOR 4 BÔNG HOA (SIZE MINI VÀ SIZE LỚN)
 • NÓN VÀNH COLOR 4 BÔNG HOA (SIZE MINI VÀ SIZE LỚN)
 • NÓN VÀNH COLOR 4 BÔNG HOA (SIZE MINI VÀ SIZE LỚN)
 • NÓN VÀNH COLOR 4 BÔNG HOA (SIZE MINI VÀ SIZE LỚN)
 • NÓN VÀNH COLOR 4 BÔNG HOA (SIZE MINI VÀ SIZE LỚN)
 • NÓN VÀNH COLOR 4 BÔNG HOA (SIZE MINI VÀ SIZE LỚN)
 • NÓN VÀNH COLOR 4 BÔNG HOA (SIZE MINI VÀ SIZE LỚN)
 • NÓN VÀNH COLOR 4 BÔNG HOA (SIZE MINI VÀ SIZE LỚN)

có thể bạn sẽ thích