Menu
Cart

TÚI CÓI KẸP GẤP VINTAGE

 • 235,000₫


::: MIÊU TẢ SP

Chất liệu:  cỏ closed

Size : only size

Chiều cao :20cm, đường kính: 21 cm

Màu sắc: KEM, NÂU NHẠT, NÂU ĐẬM, RÊU

Mổ Tả

 • TÚI CÓI KẸP GẤP VINTAGE
 • TÚI CÓI KẸP GẤP VINTAGE
 • TÚI CÓI KẸP GẤP VINTAGE
 • TÚI CÓI KẸP GẤP VINTAGE
 • TÚI CÓI KẸP GẤP VINTAGE
 • TÚI CÓI KẸP GẤP VINTAGE
 • TÚI CÓI KẸP GẤP VINTAGE
 • TÚI CÓI KẸP GẤP VINTAGE
 • TÚI CÓI KẸP GẤP VINTAGE
 • TÚI CÓI KẸP GẤP VINTAGE
 • TÚI CÓI KẸP GẤP VINTAGE
 • TÚI CÓI KẸP GẤP VINTAGE
 • TÚI CÓI KẸP GẤP VINTAGE
 • TÚI CÓI KẸP GẤP VINTAGE
 • TÚI CÓI KẸP GẤP VINTAGE
 • TÚI CÓI KẸP GẤP VINTAGE
 • TÚI CÓI KẸP GẤP VINTAGE
 • TÚI CÓI KẸP GẤP VINTAGE
 • TÚI CÓI KẸP GẤP VINTAGE
 • TÚI CÓI KẸP GẤP VINTAGE
 • TÚI CÓI KẸP GẤP VINTAGE
 • TÚI CÓI KẸP GẤP VINTAGE
 • TÚI CÓI KẸP GẤP VINTAGE
 • TÚI CÓI KẸP GẤP VINTAGE
 • TÚI CÓI KẸP GẤP VINTAGE
 • TÚI CÓI KẸP GẤP VINTAGE
 • TÚI CÓI KẸP GẤP VINTAGE

có thể bạn sẽ thích