Menu
Cart

ĐẦM KIỂU XÔ THÊU HỞ VAI BÈO PHOM QUA GỐI

 • 290,000₫


::: MÔ TẢ::::

CHẤT LIỆU: chất xô thêu 

SIZE: free size 

Chiều dài đầm 94cm, ngực dưới 100cm, eo dưới 100cm ( phom đầm dài ngang gối 1 chút nếu bạn cao 1m64 nhé )

MÀU SẮC: trắng phối xanh họa tiết K1, trắng phối xanh họa tiết K2, trắng 

Mổ Tả

 • ĐẦM KIỂU XÔ THÊU HỞ VAI BÈO PHOM QUA GỐI
 • ĐẦM KIỂU XÔ THÊU HỞ VAI BÈO PHOM QUA GỐI
 • ĐẦM KIỂU XÔ THÊU HỞ VAI BÈO PHOM QUA GỐI
 • ĐẦM KIỂU XÔ THÊU HỞ VAI BÈO PHOM QUA GỐI
 • ĐẦM KIỂU XÔ THÊU HỞ VAI BÈO PHOM QUA GỐI
 • ĐẦM KIỂU XÔ THÊU HỞ VAI BÈO PHOM QUA GỐI
 • ĐẦM KIỂU XÔ THÊU HỞ VAI BÈO PHOM QUA GỐI
 • ĐẦM KIỂU XÔ THÊU HỞ VAI BÈO PHOM QUA GỐI
 • ĐẦM KIỂU XÔ THÊU HỞ VAI BÈO PHOM QUA GỐI
 • ĐẦM KIỂU XÔ THÊU HỞ VAI BÈO PHOM QUA GỐI
 • ĐẦM KIỂU XÔ THÊU HỞ VAI BÈO PHOM QUA GỐI
 • ĐẦM KIỂU XÔ THÊU HỞ VAI BÈO PHOM QUA GỐI
 • ĐẦM KIỂU XÔ THÊU HỞ VAI BÈO PHOM QUA GỐI
 • ĐẦM KIỂU XÔ THÊU HỞ VAI BÈO PHOM QUA GỐI
 • ĐẦM KIỂU XÔ THÊU HỞ VAI BÈO PHOM QUA GỐI
 • ĐẦM KIỂU XÔ THÊU HỞ VAI BÈO PHOM QUA GỐI
 • ĐẦM KIỂU XÔ THÊU HỞ VAI BÈO PHOM QUA GỐI
 • ĐẦM KIỂU XÔ THÊU HỞ VAI BÈO PHOM QUA GỐI
 • ĐẦM KIỂU XÔ THÊU HỞ VAI BÈO PHOM QUA GỐI
 • ĐẦM KIỂU XÔ THÊU HỞ VAI BÈO PHOM QUA GỐI
 • ĐẦM KIỂU XÔ THÊU HỞ VAI BÈO PHOM QUA GỐI
 • ĐẦM KIỂU XÔ THÊU HỞ VAI BÈO PHOM QUA GỐI
 • ĐẦM KIỂU XÔ THÊU HỞ VAI BÈO PHOM QUA GỐI
 • ĐẦM KIỂU XÔ THÊU HỞ VAI BÈO PHOM QUA GỐI
 • ĐẦM KIỂU XÔ THÊU HỞ VAI BÈO PHOM QUA GỐI
 • ĐẦM KIỂU XÔ THÊU HỞ VAI BÈO PHOM QUA GỐI
 • ĐẦM KIỂU XÔ THÊU HỞ VAI BÈO PHOM QUA GỐI

có thể bạn sẽ thích