Menu
Cart

JUM TAY LỠ PHỐI MÀU VIỀN

 • 0₫


☆☆ MIÊU TẢ SP ☆☆

::: CHẤT LIỆU: VẢI TUÝT XI

::: SIZE : FREE SIZE = ONE SIZE

 • Dài: 75cm
 • Ngực: ~< 92cm
 • Eo: ~< 72cm

Mổ Tả

 • JUM TAY LỠ PHỐI MÀU VIỀN
 • JUM TAY LỠ PHỐI MÀU VIỀN
 • JUM TAY LỠ PHỐI MÀU VIỀN
 • JUM TAY LỠ PHỐI MÀU VIỀN
 • JUM TAY LỠ PHỐI MÀU VIỀN
 • JUM TAY LỠ PHỐI MÀU VIỀN
 • JUM TAY LỠ PHỐI MÀU VIỀN
 • JUM TAY LỠ PHỐI MÀU VIỀN
 • JUM TAY LỠ PHỐI MÀU VIỀN
 • JUM TAY LỠ PHỐI MÀU VIỀN
 • JUM TAY LỠ PHỐI MÀU VIỀN
 • JUM TAY LỠ PHỐI MÀU VIỀN
 • JUM TAY LỠ PHỐI MÀU VIỀN
 • JUM TAY LỠ PHỐI MÀU VIỀN
 • JUM TAY LỠ PHỐI MÀU VIỀN
 • JUM TAY LỠ PHỐI MÀU VIỀN
 • JUM TAY LỠ PHỐI MÀU VIỀN